Petr Chábera - radarová zařízení pro bezpečnost silničního provozu